RENHOLDTJENESTER

PRIVAT

Daglig renhold

Fasadevask

Flyttevask

Vindusvask

Nedvask

Byggvask

Hjemmerengjøring

Hjemmehjelp

Tømming og nedvask av dødsbo

BEDRIFT

Daglig renhold

Fasadevask

Vindusvask

Borettslag/Trapperenhold

Byggvask

Kontorvask

Industrivask

Høytrykkspyling

Enkeltoppdrag

Rengjøringav tankanlegg

Rengjøring av oljesøl

Renhold innen fiskeindustrien

Skuring og boning

© SMART RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AS
Utvilket av: